CRM systém EQIS - představení

EQIS CRM - představení

EQIS CRM je

  • Efektivní nástroj pro obchodníky. Významně usnadní agendu obchodníka a umožní mu zvládat více.
  • Nástroj pro řízení obchodního týmu. Poskytuje přehled pro management, sdílení informací šetří čas pracovníků
  • Inteligentní obchodní databáze. Veškerá klientská data snadno dostupná na jednom místě
  • Profesionální informační systém podniku s možností dalšího rozvoje.

 

Myšlenka CRM je ve své podstatě jednoduchá - díky individuální znalosti každého zákazníka a potenciálního zákazníka, jsme schopni nejlépe předvídat jeho potřeby, efektivně ho kontaktovat s účelem navázání spolupráce, poskytovat takové služby jaké očekává, udržet jeho spokojenost a z tohoto vztahu profitovat. 
 

Přínosy a výhody EQIS CRM

Spolehlivé informace pro vedení na jednom místě

EQIS CRM systém poskytuje důležité informace pro řízení obchodního oddělení. Máte přehled o obchodně marketingových aktivitách, komunikaci,  zákaznickém portfoliu, obchodních příležitostech a mnoho dalších informací pro řízení .

Více nových klientů

EQIS CRM představuje nástroj pro efektivní organizaci obchodního týmu. Díky funkcionalitě "Sales Force Automation" je komunikace od prvního oslovení dále plánována a navazována automaticky, šetří tak čas obchodníků, výrazně také zvětší množství klientů, které lze efektivně kontaktovat.

Správa obchodních příležitostí umožňuje přehledně zjistit stav rozjednaných obchodních případů jak obchodníkovi tak vedoucímu, identifikovat příležitosti, kterým je vhodné se právě teď věnovat.

Rozvíjení vztahů se ziskovými klienty

Segmentace zákazníků umožní identifikaci hodnotných zákazníků nebo zákazníků s vysokým potenciálem a zacílení aktivit na jejich udržení, rozvoj vztahu. Na druhé straně pak umožní rozpoznání problémových nebo neziskových zákazníků.
Možnost využití obchodních dat pro marketingové kampaně, cross sell, péči o zákazníky. 

Hromadná komunikace

Možnost plánování a provedení marketingových kampaní nabízí způsob, jak jednoduše oslovit danou skupinu prospektů nebo stávajících zákazníků, ať už e-mailovou, telemarketingovou nebo poštovní formou. Možnost personalizace zpráv, automatického oslovení.

Efektivní organizace, sdílení

EQIS CRM nabízí všechny důležité informace na jednom místě, například na kartě klienta. Dohledání informací ke klientovi nebo zakázce je v EQISu dílem okamžiku, díky sdílení šetří čas   při běžné komunikaci i na poradách.

CRM systém EQIS umožňuje snadno určit zodpovědnost pro jednotlivé agendy, klienty, obchodní případy a činnosti. Umožňuje efektivní růst týmu, zaučení nových pracovníků.

Vestavěná správa dokumentů (Knowledge base) umožňuje zachycení firemního know-how, směrnic, postupů, šablon a dalších dokumentů a jejich snadné poskytnutí pracovníkům.

Mobilita

Díky online přístupu můžete dohledat informace v terénu, home-office, na pobočkách.

Řešení pro fluktuace

Odešel Vám klíčový kolega nebo jej zastupujete na dovolené? Oceníte, že znalosti a obchodní data jsou uložená v systému, ne pouze v hlavách a poznámkách pověřených pracovníků. 

Ochrana před riziky

Základem je zcela bezpečné uložení dat, šifrovaný přístup a zabezpečení.

Precizní řízení přístupu umožňuje přehledně určit přístupová práva napříč organizací.

Moduly Sledování změn a bezpečné výmazy, umožňují kdykoliv zjistit autora každé změny (je sledována historie všech úprav v datech) nebo obnovit omylem smazané údaje.


Použití CRM systému EQIS poskytuje managementu nástroj k zlepšení v oblastech komunikace se zákazníky, organizace práce, konkurenceschopnosti. Nezapomeňte však, že CRM je především strategie a systém CRM pouze nástroj, nástroj který však  Vašemu managementu umožní změny potřebné pro prosperitu firmy, uvést do praxe. S tímto Vám v případě zájmu, rádi pomůžeme formou konzultací.

 

Proč právě EQIS CRM?

EQIS CRM systém poskytuje optimální kombinaci komfortního uživatelského rozhraníbohaté funkčnosti a excelentní rozšiřitelnosti, za přijatelnou cenu. 

 

Mezi zajímavou funkčností zmíníme plnohodnotnou E-mailovou aplikaci v CRM systému, propojení s Google kalendářem (potažmo Outlook, mobilní telefon), SMS komunikace, automatické doplňování z ARES/Justice, automatické doplňování oslovení dle příjmení, sledování všech změn prováděných uživateli, možnost hromadných úprav v agendách.

 

Poslední zmíněná výhoda - možnost implementace na míru Vaší společnosti pro nás není jen prázdné slovo, ale běžný způsob práce potvrzený deseti lety zkušeností. Při implementaci můžete využít řadu doplňkových modulů platformy EQIS, například pro řízení docházky, zakázek, servisních požadavků, propojení s účetnictvím, správu elektronického obchodu, fakturaci. Můžete zapojit zákazníky pro procesu Vašich služeb